उद्देश्यहरु :
१) श्री कृष्ण प्रणामी धर्मँबलम्वी युवाहरुलाई संगठीत गर्ने,
२) युवा वर्गमा नैतिकता, सदाचार, अनुशासन र धार्मिक तथा सामाजिक भावनाको विकास गर्ने,
३) श्री कृष्ण प्रणामी धर्मकासाथै हिन्दु धर्मको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने,
४) सेवामुलक कार्यक्रम संचालन गरी सामाजिक विकास गर्ने,
५) धुम्रपान, मद्यपान, तथा लागू पदार्थ दुव्र्यसन विरुद्ध कार्यक्रम संचालन गरी जनचेतना वढाउने ।
६) युवाको व्यक्तित्व, क्षमता शीप विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

 

काम, कर्तव्यहरु :
१) धार्मिक, सामाजिक, रचनात्मक कार्यक्रम संचालन गरी समाजमा
व्याप्त अवाञ्छित गतिविधिको अन्त्य गर्न प्रयत्नशील रहने ।
२) समाजमा अहिंसा परमोधर्म भन्ने भावना अभिवृद्धि गराउने ।
३) लागू पदार्थ, दुव्र्यसन, मद्यपान जस्ता कुलतहरु हटाई युवा वर्गमा नैतिकता सदाचार अनुशासन र धार्मिक तथा सामाजिक भावनाको विकास गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
४) अनाथ एवं वृद्ध बृद्धाहरुको संरक्षणको निम्ति आवश्यक संरक्षण स्थलको विकासमा जोड दिने ।
७) वातावरण संरक्षण तथा समाजिक सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
८) वेरोजगारी तथा आर्थिक समस्या सामाधानको लागि स्वरोजगार तथा रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
९) सार्वजनिक स्थल एवं विभिन्न धार्मिक मठ मन्दिरमा हुने गरेका पशुवली प्रथाको अन्त्यका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरुस“ग समन्वय गरी जनचेतनामूलक एवं दबाबमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

Create AccountLog In Your Account